THEO XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY . NHỮNG DÒNG XE SANG HIỆN NAY ĐANG DẦN CÓ MẶT TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM NÊN VIỆT HUỲNH GIA ĐANG ĐƯA RA DÒNG SẢN PHẨM XĂNG A95-0001 (TIÊU CHUẨN EURO 4 NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG .